جراحی دندان عقل نهفته

در این ویدیو دکتر نریمان نیک پرتو جراحی دندان عقل نهفته بسیار نادر به نام کیسنسگ مولار را در کلینیک فردوس انجام میدهد