فرنوم یا بند لب بافتی عضلانی است که سمت داخلی لب را به مرکز لثه‌های بین دو دندان قدامی فک بالا متصل می‌کند. این فرنوم باعث فاصله دار شدن دو دندان قدامی می‌شود و با کشیدن لثه از روی استخوان فک به تحلیل لثه نیز دامن می‌زند

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید